جلسه 02

1 مقاله

در جلسه دوم دوره مهندسی نما به مبحث شیشه پرداختیم. از نحوه تولید تا فرایند هایی نظیر سیکوریت و لمینیت را در این بخش میتوانید مشاهده بفرمایید.