جلسه 10

2 مقاله

در این جلسه به مبحث نظارت در پوسته های نمای ساختمان و بحث انواع قرارداد EPC و DB در پوسته های نما پرداختیم.